برند Lowara

الکتروپمپ های لجن کش مستغرق سری DL

الکتروپمپ های لجن کش مستغرق سری DL حداکثر آبدهی(m³/h) 42 حداکثر فشار(m) 21 توان (Kw) 0.6-1.5تکفاز و سه فاز حداکثر عمق غرقابی(m) 5 گستره دمای سیال (C°) 0 to +50 درجه ...

 975 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...

الکترو پمپ های مستغرق فاضلابی تمام استیل DOMO

الکترو پمپ های مستغرق فاضلابی تمام استیل DOMO حداکثر آبدهی(m³/h) 40 حداکثر فشار(m) 14.5 توان (Kw) 0.55-1.5 تکفاز و سه فاز حداکثر عمق غرقابی(m) 5 گستره دمای سیال (C°) 0 ...

 463 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...

الکترو پمپ های لجن کش لوارا سری 1300

الکترو پمپ های لجن کش لوارا سری 1300 حداکثر آبدهی(m³/h) 414 حداکثر فشار(m) 63 توان (Kw) 0.3-18 سه فاز حداکثر فشار کاری(bar) ---- حداکثر دمای محیط(C°) 40درجه گستره دمای سیال (C°) 40درجه کلاس ...

 482 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...

پمپ های شناور 5 اینچ سری SCUBA

پمپ های شناور 5 اینچ سری SCUBA   حداکثر آبدهی(m ³ /h) 7.5 حداکثر فشار(m) 80 توان (kW) تکفاز و سه فاز0.55-1.1 حداکثر عمق غرقابی(m) 20 گستره دمای سیال (C°) 0 ...

 475 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...

پمپ های شناور طبقاتی جهت چاه های سری GS

پمپ های شناور طبقاتی جهت چاه های سری GS   حداکثر آبدهی(m³/h) 21 حداکثر فشار(m) 340 توان (Kw) 0.25-7.5 تکفاز و سه فاز حداکثر عمق نفوذ در مایع(m) 150 گستره ...

 496 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...

پمپ های شناور جهت چاه های 8 اینچ سری ”Z8

پمپ های شناور جهت چاه های 8 اینچ سری ''Z8   حداکثر آبدهی(m³/h) 180 حداکثر فشار(m) 550 توان (Kw) 5.5-150سه فاز عمق نفوذ در مایع(m) 350 الکترو موتورهای قابل کوپل ...

 520 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...

TLC,FLC,ECOCIRC لوارا سری

  TLC,FLC,ECOCIRC لوارا سری

 443 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...

TLC,FLC,ECOCIRC لوارا سری 60/50H

  TLC,FLC,ECOCIRC لوارا سری

 431 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تمام استیل سری e-SH

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تمام استیل سری SH   حداکثر آبدهی(m³/h) 240 حداکثر فشار(m) 110 توان (Kw) 0.25-75 تکفاز و سه فاز حداکثر فشار کاری(bar) 12 گستره دمای سیال (C°) -10 to ...

 448 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تمام استیل سری SH

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تمام استیل سری SH   حداکثر آبدهی(m³/h) 240 حداکثر فشار(m) 110 توان (Kw) 0.25-75 تکفاز و سه فاز حداکثر فشار کاری(bar) 12 گستره دمای سیال (C°) -10 to ...

 459 بازدید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (رتبه ای داده نشده)
Loading...