الکتروموتور استریم

SCP

SCP

SCM2

SCM2

SCM

SCM

SDK

SDK

SCPS

SCPS

SCPM

SCPM

SWBD

SWBD

SNFM

SNFM

SHF

SHF

SQDA

SQDA

SQDL&SQXL

SQDL&SQXL

SPC(SPC10-10-0.55F or SPC10-16-0.75F or SPC15-15-1.1F)

(SPC (SPC10-10-0.55F or SPC10-16-0.75F or SPC15-15-1.1F

SPC(SPC30-6-0.75F or SPC40-7-1.1F or SPC40-9-1.5F)

(SPC (SPC30-6-0.75F or SPC40-7-1.1F or SPC40-9-1.5F

SPT

SPT

SCS

SCS

SPC

SPC

SPC-180 or SPC-250 or SPC5-10-0.25

SPC-180 or SPC-250 or SPC5-10-0.25

SPC-370F

SPC-370F

SPC-400

SPC-400

SPC-550F

SPC-550F

SPC-750F

SPC-750F

SPC-1100F

SPC-1100F

SPC3-18-0.55 or SPC3-24-0.75 or SPC6-18-0.75

SPC3-18-0.55 or SPC3-24-0.75 or SPC6-18-0.75

SPC6-28/2-1.1F

SPC6-28/2-1.1F

SPC2-40-4-0.75F-or-SPC2-50-5-0.9F-or-SPC2-60-6-1

SPC2-40-4-0.75F-or-SPC2-50-5-0.9F-or-SPC2-60-6-1

SPC5-30/3-1.1 or SPC5-40/4-1.5

SPC5-30/3-1.1 or SPC5-40/4-1.5

SPC9-6-0.45F or SPC10-15-0.9F

SPC9-6-0.45F or SPC10-15-0.9F

SPC8-20-1.5 or SPC25-12-1.5

SPC8-20-1.5 or SPC25-12-1.5

SPC-1.5-Y1F or SPC-2-Y1.5F or SPC-3-Y2.2F

SPC-1.5-Y1F or SPC-2-Y1.5F or SPC-3-Y2.2F

SPC60-18-5.5Three-phase

SPC60-18-5.5Three-phase

SPC6-28/2-1.1AF or SPC6-39/3-1.5AF or SPC4-60/4-2.2AF

SPC6-28/2-1.1AF or SPC6-39/3-1.5AF or SPC4-60/4-2.2AF

SPC6-7-0.18F or SPC7-8-0.25F

SPC6-7-0.18F or SPC7-8-0.25F

SPC10-18-1.1F or SPC6-32-1.5F

SPC10-18-1.1F or SPC6-32-1.5F

SPC4-15/2-0.6F

SPC4-15/2-0.6F

SPC37-4-0.75F

SPC37-4-0.75F

SVS

SVSP

SPSN

50TPS

50TPS

TMP

TMP

SPP2-4.5-0.1

SPSN

SPP2-5.5-0.18(F)

SPP2-5.5-0.18 F

SPP2.5-263-0.55

SPP2.5-263-0.55

SVQ

SPK

SPK

SWVSD

PVX

PVX

PGM

PCM

PCM

SVN

SVN

SVA

SVA

SVP

SVP

SVD

SVD

SWQAS/BS/CS

SWQAS/BS/CS

SVSC

SVSC

SWQC

SWQC

SWQSC

SWQSC

6SRT30

6SRT30

8CS77

8CS77

8CS95

8CS95

6SR45

6SR45

6SR60

6SR60

6SRT18

6SRT18

6CS46

6CS46

6CS60

6CS60

6SP

6SP

5SP.SS

5SP.SS

6CS17

6CS17

6CS30

6CS30

5SP.SS

4SG14

4SG14

6CS17

4SP.SE.SA.SS

4SP.SE.SA.SS

4SG3

4SG3

4SG5

4SG5

4SG8

4SG8

3SP

3SP

3SQ

3SQ

4SG2

4SG2

2.5SP

2.5SP

2SP

2SP

3.5SP

3.5SP

* فروشگاه صنعتی تخصصی صدرجهان به عنوان نمایندگی رسمی الکتروپمپ های استریم در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

* تمامی محصولات فوق در فروشگاه صنعتی صدر جهان موجود می باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص خرید محصولات با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.

+98 (0)24 33 33 61 82

+98 (0)24 33 32 10 51

ebaraInterpumplowaeaPentaxگیربکس ایلماز محصولات الکترو پمپالکترو پمپ های ابر بوستر پمپ های دور متغیر
الکترو پمپ کف کش چدنی الکترو پمپ کف کش چدنی آلومینیومی الکترو پمپ کف کش چدنی آلومینیومی SDA الکترو پمپ کف کش چدنی SDD الکترو پمپ لجن کش استیل SSA
الکترو پمپ لجن کش استیل SSD الکترو پمپ لجن کش استیل SSJ الکترو پمپ لجن کش چدنی SSH الکترو پمپ کف کش طبقاطی چدنی SMDJ الکترو پمپ لجن کش چدنی SSK الکترو پمپ لجن کش چدنی SST الکتروپمپ های کف کش چدنی مدل SDJ الکتروپمپ های کف کش چدنی مدل SMDAالکتروموتور KJL AL الکتروموتور KJL سه فاز الکتروموتور KJL یک فاز الکتروموتور AL تک فاز الکتروموتور AL سه فازجمکو الکتروموتور جمکو سه فاز الکتروموتور رابسون الکتروموتور رابسون سه فاز الکتروموتور رابسون یک فاز الکتروموتور الکتروژن الکتروموتور الکتروژن یک فاز الکتروموتور الکتروژن سه فاز الکتروموتورSEM الکتروموتورSEM سه فاز الکتروموتورSEM یک فاز الکتروموتور زیمنس الکتروموتور زیمنس سه فاز الکتروموتور سینگل یک فاز الکتروموتور الکو تک فازالکتروموتور SEWER سه فاز الکتروموتور SEWER SEWER الکتروموتور گوانگلوالکتروموتور گوانگلوس فاز الکتروموتور گوانگلوتک فاز پمپ هواده تک فاز HG 1500 B تک فازHG 1100 B تک فازHG 750 B تک فازHG 370 B تک فاز پمپ هواده سه فاز HG 370 SB سه فاز HG 2200 SB سه فاز HG 1500 SB سه فاز موتور شناور پنتاکس تک فاز موتور شناور پنتاکس سه فاز موتور شناور اسپیکو 2/22-30-10 موتور شناور اسپیکو اسپیکو موتور شناور Apex اسب بخارموتورهای شناور4SD6/26 Apex پمپ کامل با موتورشناوری لوارا 8GS30T 12GS30T پمپ تک با موتورشناوری لوارا SG40-VCL40 پمپ تک با موتور شناور TOPEX کف کش های استریم کف کش 25 متری استریم کف کش های فلوتردار کف کش 14 متری فلوتردارلجن کش لجن کش SVQ – 2200 لجن کش SPC 628 F لجن کش شناور لجن کش شناور4SKM 200 C لجن کش شناور4SKM 100 C-ترمزالکتروموتورهای صنعتی – ترمزالکتروموتورهای صنعتی تک فاز ترمزالکتروموتورهای صنعتی سه فاز ترمزالکتروموتورهای صنعتی مدل 70 تک فاز ترمز مغناطیسی تک فاز منبع 10bar L24 منبع 10bar L50
منبع 10bar L150 ویبراتور MVE 100/3 ZFT 2/1300 ویبراتورOLI 1700/15لوارا استریم گراندفوس رایان پنتاکس دیزل ساز پمپ کولری ژن الکتروژن فدک پمپیران آبشار نفتی فدک بنزینی روبین کوشین پمپ کارواش پمپ هواده پمپ آب جمکو موتوژن زیمنس چینی گوانگو الکو ایلمازشافت طرح خورشیدی استیل سیستم کنترل
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت، متعلق به فروشگاه صنعتی صدر جهان می باشد. طراحي وب سايت: شرکت فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر آریاسان | نرم افزار آریاسان